Gabinet weterynaryjny

lek. wet. Ewa Czembor

Wykształcenie, kwalifikacje, specjalistyczne szkolenia i konferencje

Ukończenie lekarskich studiów weterynaryjnych stało się moim spełnionym marzeniem, a zwierzęta to moja życiowa pasja. Praca  jest dla mnie źródłem ogromnej satysfakcji i radości, daje mi poczucie szczęścia. Z przyjemnością poszerzam swoją wiedzę.

Ukończyłam Wydział Medycyny Weterynaryjnej na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu.

18.10.2010 r. - ukończyłam roczny Kurs Dyplomowy, który daje kwalifikacje behawiorysty zwierzęcego na licencji Centre of Applited Pet Ethology (COAPE). "Diploma in the practical aspects of companion animal behaviour and training"

23.06.2012 r. - ukończyłam KURS GROOMINGU (strzyżenie, trymowanie, pielęgnacja psów) z wynikiem bardzo dobrym. Szkoła Groomingu Psi Salon Ewy Grabowskiej www.psisalon.pl                                                                                                                                      

1996-1999 r. - studiowałam na Wydziale Biologii i Hodowli Zwierząt Akademii Rolniczej we Wrocławiu.

Specjalistyczne szkolenia i konferencje

 • Maj 2004 r - Dermatologia psów. Prowadzący - Dr Flemming Kristensen
 • 12.03.2006 r. - Katowice -Konferencja - Choroby gryzoni i królików, cz. III
 • 2006 r.  fakultatywny przedmiot -  Choroby zwierząt egzotycznych
 • Czerwiec 2007 r, Warszawa-Szkolenie- Horiba ABX  Diagnostics - Diagnostyka hematologiczna
 • Październik - listopad 2007 r - Szkolenie z behawioryzmu kotów, psów i koni na UP we Wrocławiu. Prowadzący - lek. wet. Remigiusz Cichoń
 • 30.03.2008 r. - Katowice - Konferencja - Nowoczesna terapia zachowania w nowoczesnym gabinecie weterynaryjnym. Prowadzący - Andrzej Kłosiński, Peter Neville, Robert Falconer-Taylor
 • 14-15.01.2009 r. - Szkolenie - Badanie mięsa  świń i dzików w kierunku włośni metodą wytrawiania próbki zbiorczej w Państwowym Instytucie Weterynaryjnym - Państwowym Instytucie Badawczym w Puławach
 • 6.06.2009 r. - Wrocław - Sympozjum Europejskiego Towarzystwa Rozrodu Małych Zwierząt. 6th Annual Symposium of European Veterinary Society for Small Animal Reproduction.
 • 29.11.2009 r. - Warsztaty Parazytologiczne ,,Diagnostyka i terapia chorób pasożytniczych psów i kotów” 
 • 6.03.2010 r. - Konferencja Okulistyka w praktyce-jaskra pierwotna i wtórna, rogówka oka .
 • 16.10.2010 r. - Seminarium Kardiologiczne Badanie EKG, RTG i echokardioraficzne w kardiologii,  Badania laboratoryjne w diagnostyce kardiologicznej,  Nabyte choroby serca - rekomendacje terapeutyczne oparte na dowodach naukowych. Prowadzący - dr n. wet. M.Garncarz,  lek.wet. R. Niziołek.
 • 11.02.2011 r. - Szkolenie Przewlekła niewydolność nerek u kotów,   Choroby bakteryjne skóry. Prowadzący - dr n.wet. W. Hildebrand, dr J. Karaś-Tęcza.
 • 20.11.2011 r. - Międzynarodowa Konferencja Kardiologiczna- Choroby zastawki dwudzielnej (MVD). Dlaczego powinniśmy je leczyć?  Prowadzący - dr n.wet. M.Garncarz,  dr n.wet. P.Modler,  lek.wet. R.Niziołek. 
 • 26.02.2012 r. - Międzynarodowa Konferencja Kardiologiczna Boehringer Ingelheim. Prowadzący -  prof.S.Riesen, dr M.Garncarz, dr A.Kovacevic, lek.wet. R.Niziołek.
 • 16.04.2012 r. - Szkolenie- Lekarze Weterynarii w Walce z Otylością Psów i Kotów.
 • 21-22.04.2012 r. - II Kongres Praktyki Weterynaryjnej - VetForum w Łodzi.
 • 12-13.05.2012 r. - Konferencja Weterynaryjna Vet4Vet Praktycy Praktykom- na piątkę w Warszawie. Prowadzący - DVM,dipl.ECVS L.Findji, prof.dr hab.,prof.zw.Sz.Godynicki, DVM,dipl.ACVIM,ACVECC M.Schaer, dr n.wet.G.Wąsiatycz.
 • 28.10.2012 r. - Konferencja Kardiologiczna Boehringer Ingelheim.
 • 25.05.2013 r. - Seminarium " Ludzka rodzina w szkoleniu i terapii zachowania zwierzat towarzyszących". COAPE- mgr A.Kłosiński. Wpływ hormonów płciowych na problemy behawioralne psów i kotów.COAPE- prof.P.Neville.
 • 16.11.2013 r. - Konferencja Neurologiczna Boehringer Ingelheim.
 • 13.04.2014 r. - Szkolenie Nefrologiczne Boehringer Ingelheim. Prowadzący - lek.wet.A. Neska-Suszyńska, dr n.wet.P Jonkisz.
 • 24-26.10.2014 r. - Warszawa- XXII Międzynarodowy Kongres Medycyny Weterynaryjnej Małych Zwierzat PSLWMZ
 • 21-22.03.2015 r. - VII Kongres Akademii po Dyplomie Weterynaria.
 • 3.06.2015 r. - Czeladź- Szkolenie-" Tajemnice hormonów- dermowskazówki dla lekarzy praktyków". Prowadzący - lek.wet. Joanna Karaś-Tęcza.
 • 20.09.2015 r. - Konferencja Kardiologiczna Boehringer Ingelheim.
 • 17-18.10.2015 r. - XI Kongres - Problemy w rozrodzie małych zwierząt-płodność, ciąża, noworodek.
 • 19-20.03.2016 r. - VIII Kongres Akademii po Dyplomie Weterynaria.
 • 11.05.2016 r. - Szkolenie " Diagnostyka i leczenie chorób skóry psów i kotów". Prowadząca- lek.wet. Joanna Karaś-Tęcza.
 • 05,06,07.2016 r.- 160 godzin stażu praktycznego w Gabinecie Dermatologicznym Psów  i Kotów DERMAWET u dr Joanny Karaś-Tęczy.
 • 18.11.2016 r. - Warsztat Cytologia dla średniozaawansowanych. Prowadzący- lek.wet. Joanna Karaś-Tęcza.
 • 18-20.11.2016 r.- Łódź-  Międzynarodowy Kongres Medycyny Weterynaryjnej Małych Zwierząt PSLWMZ.
 • 18-19.03.2017 r. -IX Kongres Akademii po Dyplomie Weterynaria-codzienna praktyka-algorytmy postępowania.
 • 1.04.2017 r.- Akademia Boehringer Ingelheim:  Echokardiografia praktyczna-niedomykalność zastawki tętnicy płucnej i aorty,Kardiomiopatia przerostowa kotów, Co nowego w kardiologii po kongresie ICVS, Znieczulenie a choroby serca. Prowadzący- prof.dr.hab.U.Pasławska,lek.wet.R.Niziołek,lek.wet.K.Koprowska.

Wolontariat

Od grudnia 1993 r pracowałam jako wolontariusz w Gabinecie Weterynaryjnym lek.wet. Mieczyslawa Hławiczki w Pszczynie.

W kwietniu 2008 r prowadziłam zajęcia dla dzieci pt. „Mój przyjaciel pies” w Szkole Podstawowej nr 18 w Pszczynie. Omawiałam tam problem pogryzień dzieci przez psy i sposoby unikania takich sytuacji, a także tematy: wybór, wychowanie i  żywienie psa. 

19 kwietnia 2011 r prowadziłam dla grupy młodzieży koła biologicznego I Liceum Ogólnokształcącego im. Bolesława Chrobrego  zajęcia laboratoryjne oparte na sekcji organów zwierzęcych oraz prelekcję poświęconą zagadnieniom pracy weterynaryjnej.

W 2013 r  prowadziłam zajęcia w I Liceum Ogólnokształcącym im. Bolesława Chrobrego w Pszczynie dotyczące zagadnień związanych z pracą lekarza weterynarii.